Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2023 – 2026

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.

Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

pdf Decyzja PO.RZT.70.279.2021/D2/BS
pdf Taryfa – załącznik do decyzji PO.RZT.70.279.2021/D2/BS

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 – 2024

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Ogłoszenie taryf na lata 2021 – 2024

Stanowisko Spółki związane z powstałym zamieszaniem dotyczącym wejścia w życie powyższych taryf załączamy w poniższym oświadczeniu.

Oświadczenie ws. taryf

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku
 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku