Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej, zbiornika tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap II, gm. Pniewy”

Ogłoszenie przetargu

pdfZał. 1 formularz ofertowy

pdfZał.  SIWZ

pdfZał. 3 Wykaz robót

pdfZał.4 Wykaz osób

pdf Zał. 5 wzór umowy

pdfZał. 6 Przedmiar robót

pdfZał. 7 Kosztorys ofertowy

pdfBIOZ

pdfSTR.TYT.

 

Opis techniczny

BIOZ

Rys. nr 4

Rys. nr 6

Rys. nr 7

Rys. nr 26 – profil sieci kanalizacji

Rys. nr 31- profil sieci kanalizacji

Rys. nr 29 – profil sieci kanalizacji

Rys. nr 32 – profil sieci kanalizacji

Rys. nr 33 – profil sieci kanalizacji

Rys. nr 40 – schemat tłoczni ścieków P3

Rys. nr 34 – profil sieci ciśnieniowej

Rys. nr 41 – schemat studni rozprężnej

Rys. nr 44 – schemat studni rewizyjnej 600

Rys. nr 43 – schemat studni rewizyjnej 1000

Strona tyt.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rys. nr 46 – schemat zagospodarowania terenu tłoczni