Pniewy, dnia 26 lipca 2022 r.

Numer postępowania: 20/DWT/2022

Ogłoszenie o nieograniczonym postępowaniu przetargowym pn. :

“Wykonanie instalacji fotowoltaicznej gruntowej na terenie SUW Pniewy”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

Pytania i Odpowiedzi

pdf    Zał. 1 Rysunki

pdf    Zał. 2 Odpowiedzi

Otwarcie ofert

pdf    Notatka z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

pdf    Unieważnienie postępowania – 24.08.2022 r.