Pniewy, dnia 28 października 2021 r.

Ogłoszenie o zapytaniu o ofertowym pn. :

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022

pdf Zapytanie ofertowe

word Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

pdf Ogłoszenie o wyborze oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone również za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy zakupowej Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem:

https://ppk-pniewy.ezamawiajacy.pl

Wszelka dokumentacja oraz odpowiedzi na pytania oferentów publikowane są również na powyższym portalu.

Bezpośredni link do postępowania prowadzonego na platformie:

https://ppk-pniewy.ezamawiajacy.pl/pn/ppk-pniewy/demand/notice/public/43410/details