chemistry-1300412_1280             Jakość wody

                               Wyniki badań jakości wody

                                                    oraz

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi


Wyniki badań jakości wody:

Wodociąg Pniewy:

pdfwrzesień 2022 roku – w tym parametry grupy B / mikrobiologia wrzesień 2022 roku

pdfwrzesień 2022 roku – Pozostałe parametry grupy B

pdflistopad 2022 roku / mikrobiologia listopad 2022 roku

pdfmaj 2023 roku / mikrobiologia maj 2023 roku

pdflipiec 2023 roku – w tym parametry grupy B / mikrobiologia lipiec 2023 roku

pdflipiec 2023 roku – Pozostałe parametry grupy B

Wodociąg Nojewo:

pdfmarzec 2022 roku / mikrobiologia marzec 2022 roku

pdf27 czerwiec 2022 roku

pdfsierpień 2022 roku – Parametry grupy B/ mikrobiologia sierpień 2022 roku

pdflistopad 2022 roku / mikrobiologia listopad 2022 roku

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi:

pdf   Decyzja Sanepidu Pniewy – maj 2023 roku

pdf   Decyzja Sanepidu Nojewo – maj 2023 roku

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi:

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Pniewy za 2021 rok.

Okresowa ocena  jakości wody do spożycia przez ludzi:

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Pniewy – czerwiec 2023 rok