chemistry-1300412_1280             Jakość wody

                               Wyniki badań jakości wody

                                                    oraz

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi


Wyniki badań jakości wody:

Wodociąg Pniewy:

pdfmaj 2023 roku / mikrobiologia maj 2023 roku

pdflipiec 2023 roku – w tym parametry grupy B / mikrobiologia lipiec 2023 roku

pdflipiec 2023 roku – Pozostałe parametry grupy B

pdfpaździernik 2023 roku – w tym parametry grupy B / mikrobiologia październik 2023 roku – Wodociąg

pdfpaździernik 2023 roku – Pozostałe parametry grupy B – Wodociąg

pdfpaździernik 2023 roku / mikrobiologia październik 2023 roku – Stacja Uzdatniania Wody

pdfgrudzień 2023 roku – parametry grupy A oraz mikrobiologia

Wodociąg Nojewo:

pdfsierpień 2022 roku – Parametry grupy B/ mikrobiologia sierpień 2022 roku

pdfwrzesień 2023 roku / mikrobiologia wrzesień 2023 roku – Stacja Uzdatniania Wody

pdfwrzesień 2023 roku / mikrobiologia wrzesień 2023 roku – Wodociąg

pdfgrudzień 2023 roku – parametry grupy A oraz mikrobiologia

pdfstyczeń 2024 roku / mikrobiologia styczeń 2024 roku

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi:

pdf   Decyzja Sanepidu Pniewy – sierpień 2023 roku

pdf   Decyzja Sanepidu Nojewo – listopad 2023 roku

Okresowa ocena  jakości wody do spożycia przez ludzi:

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Pniewy – grudzień 2023 rok

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nojewo – grudzień 2023 rok