Pniewy, dnia 19 października 2023 r.

Numer postępowania: 15/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci wodociągowej, ul. Błękitna – Krańcowa w Pniewach, dz. nr 2022, 2030, 2049, 2050, wykonana metodą przewiertu sterowanego”

pdf   Zapytanie ofertowe

pdf    STWiOR

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

pdf    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

pdf    Projekt Zagospodarowania Terenu

pdf    Projekt Wykonawczy

pdf    Przedmiar robót

pdf    BIOZ

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Wybór wykonawcy

pdf   Notatka z wyboru wykonawcy