Pniewy, dnia 13 maja 2019 r.

Numer postępowania: 3/DWT/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w Pniewach w ul. Polna, Wspólna – spinka sieci, wykonana metodą przewiertu sterowanego”

pdfOgłoszenie Przetargu

pdfOpis

pdfOpis budowy

pdfSIWZ

pdfWarunki techniczne

pdfZałącznik nr 1 – Formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 – Oświadczenie

pdfZałącznik nr 3 – Wykaz robót

pdfZałącznik nr 4 – Wykaz osób

pdfZałącznik nr 5 – Wzór umowy

pdfZałącznik nr 6 – Przedmiar Robót

pdfZałącznik nr 7 – Kosztorys-ofertowy

pdfRysunek nr 1

pdfRysunek nr 2 – projekt

pdfRysunek nr 3 – długości

pdfRysunek nr 4 – schemat węzłów

pdfRysunek nr 5 – bloki

pdfRysunek nr 6 – profil

pdfSchemat węzłów