Pniewy, dnia 30 grudnia 2019 r.

Numer postępowania: 11/DOK/2019

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu:

“Całoroczny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ulicy Strzeleckiej 18L w Pniewach, w roku 2020-2021 metodą R3 i R10”

pdfOdpowiedź na zapytania