Pniewy,dnia 30 marca 2020 r.

Numer postępowania: 3/DOK/2020

Wybór oferty na wykonanie zadania:

“Całoroczny odbiór i zastosowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ul. Strzeleckiej 18 L w Pniewach, w roku 2020 r. – 2021 r. metodą R3”

pdfNotatka spisana na okoliczność wyboru oferty