Pniewy, dnia 09 czerwca 2022 r.

Numer postępowania: 16/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Remont żelbetowych zbiorników na wodę pitną, przeznaczoną do spożycia – szt. 2”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

pdf    STWiORB

pdf    Projekt remontu – zbiornik nr 1

pdf    Projekt remontu – zbiornik nr 2

pdf    Ekspertyza – zbiornik nr 1

pdf    Ekspertyza – zbiornik nr 2

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

pdf    Zał. 6 Kosztorys ofertowy

pdf    Zał. 6.1 – Przedmiar robót – zbiornik nr 1

pdf    Zał. 6.2 – Przedmiar robót – zbiornik nr 2

Załączniki graficzne

pdf    Zał. 1 Zbiornik nr 1

pdf    Zał. 2 Zbiornik nr 2

Zapytania do postępowania

pdf   Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.06.2022 r.

pdf   Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.06.2022 r.

pdf   Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.06.2022 r.

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie przetargu – Wybór wykonawcy

pdf    Protokół z wyboru wykonawcy