Pniewy, dnia 21 listopada 2023 r.

Numer postępowania: 17/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów oraz gruntów w roku 2024”

pdf   Ogłoszenie postępowania

pdf    Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

    Zał. 1 – 1 – formularz cenowy na rok 2024

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

word    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

pdf   Protokół z wyboru oferty