Pniewy, dnia 29 czerwca 2020 r.

Numer postępowania: 05/DOK/2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię  do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pniewach

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie przeprowadzane jest za pośrednictwem platformy zakupowej Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem:

https://ppk-pniewy.ezamawiajacy.pl

Wszelka dokumentacja oraz odpowiedzi na pytania oferentów publikowane są na powyższym portalu.

Bezpośredni link do postępowania: https://ppk-pniewy.ezamawiajacy.pl/pn/ppk-pniewy/demand/notice/public/32542/details