Pniewy, dnia 22 grudnia 2022 r.

Numer postępowania: 3/ADM/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do budynków znajdujących się w posiadaniu Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 2023 roku”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

    Zał. 2 Formularz cenowy – aktualizacja na dzień 03.01.2023 r.

word    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy – aktualizacja na dzień 04.01.2023 r. (poprawienie omyłki pisarskiej)

word    Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy

Zapytania do postępowania

pdf   Odpowiedź na zapytania z dnia 02.01.2023 r.

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Wybór oferty

pdf   Notatka z wyboru oferty