Pniewy, dnia 16 maja 2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn.

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, gm. Pniewy – Etap B”

pdfOGŁOSZENIE PRZETARGU

folder_zipperprzetarg