Poniższe zestawienie prezentuje harmonogram dokonywania zdalnych odczytów wodomierzy radiowych, wraz z wyszczególnieniem obszarów odczytywanych danego dnia.
Daty odczytów mogą ulec zmianie w związku ze świętami, bądź też zdarzeniami losowymi.

Skan19041810210_0001