OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN.

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, obręb ul. 

Czereśniowej, Słowiańskiej i Wronieckiej – Gmina Pniewy – ETAP VI”

 

pdfOgłoszenie
pdfBIOZ STR.TYT.
pdfBIOZ
pdfOpis techniczny
pdfOŚWIADCZENIE
pdfprzedmiar_robot_kanalizacja
pdfRys. nr 1
pdfRys. nr 2
pdfRys. nr 5
pdfRys. nr 7
pdfRys. nr 10
pdfRys. nr 11
pdfSIWZ
pdfSPECYFIKACJA TECHNICZNA
pdfStrona tyt.
pdfZał. 1 Formularz ofertowy
pdfZał. 2 Oświadczenie
pdfZał. 3 Wykaz robót
pdfZał. 4 Wykaz osób
pdfZał. 5 Wzór umowy
pdfZał. 6 Przedmiar robót
pdfZał. 7 Kosztorys ofertowy