Pniewy,dnia 3 czerwca 2019 r.

Numer postępowania: 2/DOK/2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Całoroczny odbiór i zastosowanie komunalnych odpadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ul. Strzeleckiej 18 L w Pniewach, w roku 2019 r. – 2020 r.”

pdfOgłoszenie o zamówieniu
pdfSIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pdfZałącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
pdfZałącznik nr 2 do SIWZ – Umowa
pdfZałącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta

pdfOdpowiedź na zadane pytanie – Aktualne wyniki badań komunalnych osadów ściekowych

pdfNotatka spisana na okoliczność wyboru oferty