Pniewy, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Numer postępowania: 06/DWT/2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W Pniewach, ul. Krańcowa – ul. Błękitna”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Część rysunkowa

pdf    Rys. nr 1 – Teren inwestycyjny

pdf    Rys. nr 2 – Istniejące media

pdf    Rys. nr 3 – Istniejące media

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

Otwarcie ofert

pdf    Notatka z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

pdf    Protokół z wyboru oferty