Pniewy, dnia 18 luty 2020 r.

Numer postępowania: 3/DOK/2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Całoroczny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ulicy Strzeleckiej 18L w Pniewach, w roku 2020-2021 metodą R3”

pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

pdf      SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

pdf      Załącznik nr 2 – Umowa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta