Pniewy,dnia 6 września 2019 r.

Numer postępowania: 4/DWT/2019

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu:

“Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z wyposażeniem” z dnia 04.09.2019 r.

pdfZadane pytania i odpowiedzi