Pniewy, dnia 14 sierpnia 2023 r.

Numer postępowania: 9/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, ul. Słonecznikowa – Etap F”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

pdf    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wykaz robót

pdf    Zał. 3 Wykaz osób

pdf    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

pdf    Opis techniczny i BIOZ Etap II

Rysunki

pdf    Podział na etapy

pdf    Plan sytuacyjny

pdf    Profil

pdf    studnia DN 1000

pdf    studnia DN 600

Odpowiedzi na zapytania wykonawców:  

pdf   Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.08.2023 r.

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert