Pniewy, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Numer postępowania: 11/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Ułożenie kostki brukowej na terenie działek nr 470/4 oraz 470/2 w miejscowości Nojewo”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

pdf    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

Mapa

pdf    Mapa sytuacyjna terenu

pdf    Ortofotomapa terenu

pdf    Lokalizacja – system informacji przestrzennej

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Unieważnienie:

pdf   Unieważnienie zapytania ofertowego