Pniewy, dnia 21 listopada 2023 r.

Numer postępowania: 4/ADM/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do budynków znajdujących się w posiadaniu Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 2024 roku”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

    Zał. 2 Formularz cenowy

word    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy

Zapytania do postępowania

pdf   Odpowiedź na zapytania z dnia 22.11.2023 r.

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

pdf   Protokół z wyboru oferty