Wnioski do pobrania


pdf Wniosek o rozwiązanie umowy

pdf Wniosek o wodomierz ogrodowy

pdfWniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej -wydanie warunków technicznych

pdfWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – odbiorcy indywidualni

pdfWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – odbiorcy instytucjonalni

pdfWniosek lokatora nieprowadzącego działalności gospodarczej o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

pdfWniosek lokatora prowadzącego działalność gospodarczą o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

pdfWniosek o zawarcie umowy w przypadku zgonu dotychczasowego odbiorcy usług o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

pdfWniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych – odbiorcy indywidualni

pdfWniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych – odbiorcy instytucjonalni

pdfWniosek o zmianę danych osobowych

pdfOświadczenie – System informacyjny SMS

pdfRegulamin Usługi Informacyjnej SMS

pdfE-faktura

pdfZgoda na odbiór osobisty faktury

wordOświadczenie- cele poboru wody

wordOświadczenie – cele poboru wody – budynki wielolokalowe

Umowa


pdfPPK Sp. z o.o. – wzór umowy

pdfRegulamin Dostarczania Wody I Odprowadzania Ścieków

pdfBroszura informacyjna

pdfOgólne Warunki Umowy

pdfWymogi jakości wody

pdfPPK Sp. z o.o. – Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU

pdfPPK Sp. z o.o. – Oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości