Pniewy, dnia 7 czerwca 2024 r.

Numer postępowania: 8/DWT/2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap XIV, ul. Borówkowa – Dr Felickiego”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

word    Zał. 2 Wykaz robót

word    Zał. 3 Wykaz osób

word    Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 5 Wzór umowy

word    Zał. 6 Protokół z wizji lokalnej

pdf    BIOZ

pdf    BIOZ str. tyt.

pdf    Opis techniczny

pdf    Opis techniczny str. tyt.

pdf    Przedmiar robót

pdf    Specyfikacja techniczna

Rysunki

pdf Plan sytuacyjny 1

pdf    Plan sytuacyjny 2

pdf    Profil S15-S10

pdf    Profil S10-S20

pdf    studnia DN 1000

pdf    studnia DN 600

pdf    Zaktualizowany stan infrastruktury podziemnej