Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
u. Wspólna 6 ; 62-045 Pniewy

NIP 7871426929
KRS 0000177961
REGON 630789190

Siedziba Spółki oraz Zakład Wodociagów
ul. Wspólna 6
tel. 61 29 10 320
fax. 61 29 10 329
e-mail – biuro@ppk-pniewy.pl

Oczyszczalnia Ścieków
ul. Strzelecka 18 L
tel. 61 29 11 200

Wywozy nieczystości płynnych
tel. 61 29 11 200

507139865 – pogotowie wodociągowe
507139862 – pogotowie kanalizacyjne

Biuro Obsługi Klienta
ul. Rynek 11A, 62-045 Pniewy

Obsługa Klienta Wioski + os. Kwiatowe
tel. 665 664 451
Obsługa Klienta Miasto bez os. Kwiatowego
tel. 507 536 635

Windykacja
tel. 505 704 123