Pniewy, dnia 13 czerwca 2023 r.

Numer postępowania: 4/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu „furgon” o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3500 kg. wraz z zabudową”

pdf   Ogłoszenie przetargu

pdf    SWZ

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

word    Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 3 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiany SWZ

pdf   Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.06.2023 r. oraz zmiany SWZ

pdf Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.06.2023 r. oraz zmiany SWZ

pdf Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.06.2023 r.

Unieważnienie przetargu

pdf Unieważnienie przetargu – brak ofert