Pniewy, dnia 19 października 2023 r.

Numer postępowania: 16/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci wodociągowej, ul. Żonkilowa – Hiacyntowa oraz ul. Żonkilowa – Słonecznikowa w Pniewach, dz. nr 1340/13, 1335, 1320, 1344/2, 1405, 1410/2 wykonana metodą przewiertu sterowanego – etap G”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

pdf    Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

pdf    Plan sytuacyjny

pdf    Projekt Budowlany

Rysunki

pdf    Profil odcinka W5-W6

pdf    Profil odcinka W8-W9

pdf    Schemat węzła W9

pdf    Schemat węzłów W5, W6, W8

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Wybór wykonawcy

pdf   Notatka z wyboru wykonawcy