Pniewy, dnia 09.01.2018r.

 

Zapytanie o cenę 1/DOC/18

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

Dostawa polimeru w proszku do odwadniania osadu wtórnego z zagęszczacza grawitacyjnego

———————————————————————————–

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

pdfProtokół z wyboru oferty na dostawę polimeru 

————————————————————————————-

 

pdfZaproszenie do złożenia ofert na dostawę polimeru
pdfZałącznik nr 1 Formularz cenowy
pdfZałacznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu waruków
pdfZałącznik nr 3 Protokół z prób technicznych polimerów 2018
pdfZałącznik nr 4 Wzór umowy