Pniewy,dnia 15 stycznia 2018r.

Numer postępowania: 1/DWT/2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Pniewy i Chełmno – Jakubowo, gm. Pniewy”

pdfOgłoszenie przetargu
folder_zipperDokumenty przetargowe