Pniewy, dnia 26 września 2023 r.

Numer postępowania: 14/DWT/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z załadunkiem i transportem we własnym zakresie.”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

pdf    Zał. 3 Klauzula RODO

pdf    Zał. 4 Zdjęcia przedmiotu zamówienia

Unieważnienie:

pdf   Unieważnienie zapytania ofertowego