W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Zbyt niska temperatura może doprowadzić do uszkodzenia wodomierza, zwłaszcza gdy jest on zainstalowany w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub podlicznika, może dojść m.in. do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody.
Dzięki wcześniejszemu, odpowiedniemu zabezpieczeniu licznika można uchronić się przed negatywnymi skutkami, jak również dodatkowymi kosztami związanymi z wystąpieniem awarii.

Nim nadejdą niskie temperatury, należy:

– zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, tak aby temperatura panująca w pomieszczeniu nie była niższa niż +4 °C, np. poprzez naprawę ubytków w ścianach, czy też uszczelnienie drzwi oraz okien;

– zabezpieczyć izolacją cieplną wodomierz wraz z zaworami. Do zaizolowania można użyć materiałów specjalistycznych (takich jak: styropian, mata izolacyjna, wełna mineralna) lub innych materiałów posiadających właściwości izolacyjne, będących pod ręką (szmaty, stary koc, gazety);

– zadbać również o zabezpieczenie przewodów instalacji wodociągowej, przebiegających przez nieocieplone pomieszczenie. Narażone na oddziaływanie niskich temperatur przewody można zaizolować przy pomocy styropianu lub osłony izolacyjnej;

– w przypadku gdy wodomierz znajduje się w studzience, sprawdzić, czy pokrywa studzienki jest szczelna, a w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Samą studzienkę należy uprzątnąć, pamiętając jednocześnie, aby koniecznie usunąć zalegającą w studzience wodę.

Należy również pamiętać o zabezpieczeniu elementów sezonowej instalacji wodociągowej, wykorzystywanej głównie w okresie letnim np. instalacji ogrodowej. Przed nadejściem mrozów należy zamknąć dopływ wody i odwodnić instalację.

W momencie awarii (zamarznięcia wody i uszkodzeń wodomierza czy przyłącza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 507139865. Jeżeli uszkodzenie wynikło z winy właściciela nieruchomości, usunięcie awarii będzie usługą płatną.