Przerwa w dostawie wody – 12.06.2023 r.

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami wykonywanymi przez Gminną Spółkę Komunalną w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o., w dniu 12.06.2023 r. w godz. od 8 do 12 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości

Rudka nr: 4D, 5, 6, 7, 25, 47, 48, 53 oraz działki nr 35/5, 22/2, 22/11, 24/58.

Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu dostawy może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody, serdecznie przepraszamy.

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 29.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załączonym powyżej komunikatem z dnia 29.06.2022 r., wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że jakość wody uległa poprawie w zakresie stężenia azotynów.

Poniżej załączono aktualne wyniki badań jakości wody wykonane 27 czerwca 2022 roku.

pdf  Wyniki badań jakości wody z wodociągu publicznego Nojewo

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i do użycia na potrzeby gospodarcze.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 22.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W nawiązaniu do załączonego powyżej komunikatu z dnia 22.06.2022 r., wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że woda w postaci butelkowanej przeznaczona do spożycia dla: kobiet w ciąży, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia jest dostępna do pobrania dla wskazanej grupy odbiorców u Sołtysów wskazanych w komunikacie wsi, a w przypadku Orliczka w świetlicy wiejskiej. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach pod nr telefonu: 612921534

Poniżej załączono pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji.

Pismo ON-HK. 9011.128.2022.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewy, dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19. 06.19 r. obowiązywać będzie nowa cena świadczonych usług tj. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Wysokość nowej ceny za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych wynosić będzie 18,91 zł netto – 20,42 zł brutto.