Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 29.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załączonym powyżej komunikatem z dnia 29.06.2022 r., wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że jakość wody uległa poprawie w zakresie stężenia azotynów.

Poniżej załączono aktualne wyniki badań jakości wody wykonane 27 czerwca 2022 roku.

pdf  Wyniki badań jakości wody z wodociągu publicznego Nojewo

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i do użycia na potrzeby gospodarcze.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 22.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W nawiązaniu do załączonego powyżej komunikatu z dnia 22.06.2022 r., wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że woda w postaci butelkowanej przeznaczona do spożycia dla: kobiet w ciąży, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia jest dostępna do pobrania dla wskazanej grupy odbiorców u Sołtysów wskazanych w komunikacie wsi, a w przypadku Orliczka w świetlicy wiejskiej. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach pod nr telefonu: 612921534

Poniżej załączono pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji.

Pismo ON-HK. 9011.128.2022.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewy, dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19. 06.19 r. obowiązywać będzie nowa cena świadczonych usług tj. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Wysokość nowej ceny za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych wynosić będzie 18,91 zł netto – 20,42 zł brutto.

admin 27 października, 2016 Brak komentarzy

Zielony Laur 2015 dla PPK

WW dniu 6. kwietnia 2016 roku w Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Zielonego Lauru 2015 – edycja XI. Statuetki przyznano firmom, przedsiębiorstwom i osobom indywidualnym, które w roku 2015 wdrożyły, zakończyły przedsięwzięcie mające duże znaczenie dla środowiska naturalnego w Polsce, wręczającym nagrody był Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko. Kapituła konkursu wybrała 14 projektów z całej Polski, z różnych dziedzin ochrony środowiska. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało laureatem w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnego podejścia do możliwości kanalizowania obszarów wiejskich. Nagroda za 2015 rok jest nagrodą przyznawaną przez Kapitułę Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

admin 12 listopada, 2015 Brak komentarzy

Trwają prace remontowe

W trzech miejscach rownocześnie trwają prace. Staramy się aby utrudnienia i brak dostawy wody dla mieszkańców był jak najkrótszy.