Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 29.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załączonym powyżej komunikatem z dnia 29.06.2022 r., wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że jakość wody uległa poprawie w zakresie stężenia azotynów.

Poniżej załączono aktualne wyniki badań jakości wody wykonane 27 czerwca 2022 roku.

pdf  Wyniki badań jakości wody z wodociągu publicznego Nojewo

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i do użycia na potrzeby gospodarcze.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 22.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W nawiązaniu do załączonego powyżej komunikatu z dnia 22.06.2022 r., wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że woda w postaci butelkowanej przeznaczona do spożycia dla: kobiet w ciąży, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia jest dostępna do pobrania dla wskazanej grupy odbiorców u Sołtysów wskazanych w komunikacie wsi, a w przypadku Orliczka w świetlicy wiejskiej. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach pod nr telefonu: 612921534

Poniżej załączono pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji.

Pismo ON-HK. 9011.128.2022.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy