Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Gminy Pniewy – Jarosław Przewoźny

 

Rada Nadzorcza
 Łukasz Ciszewski – przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Wesołek – członek RN
Tadeusz Kieliszewski – członek RN

 

Zarząd Spółki
Romana A. Kozub – Prezes Zarządu
Lidia Włodarczyk – Prokurent