Pniewy,dnia 09 lipca 2019 r.

Numer postępowania: 2/DOK/2019

Wybór oferty na wykonanie zadania:

“Całoroczny odbiór i zastosowanie komunalnych odpadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków, położonej przy ul. Strzeleckiej 18 L w Pniewach, w roku 2019 r. – 2020 r.”

pdfNotatka spisana na okoliczność wyboru oferty