Regulamin korzystania z samoobsługowego punktu zrzutu nieczystości

 1. Z punktu obsługi zrzutu nieczystości mogą korzystać posiadacze kamperów, przyczep kempingowych, autobusów oraz pojazdów odpowiednio przystosowanych
  do korzystania z punktu.
 2. Przed skorzystaniem z usługi należy o tym zamiarze powiadomić pracownika oczyszczalni ścieków, poprzez wciśniecie guzika znajdującego się na zlewni ścieków, poprzez sygnał dźwiękowy pojazdu lub w przypadku braku odpowiedzi na próby kontaktu za pośrednictwem wymienionych sposobów poprzez kontakt telefoniczny pod nr 507 139 862, lub 61 29 11 200.
 3. Zrzut wody szarej należy wykonać do kratki zlewczej zamontowanej pośrodku stanowiska zlewczego. Przed otwarciem zaworu celem dokonania zrzutu należy podjechać możliwie
  jak najbliżej kratki zlewczej.
 4. Opróżnienia kasety WC należy dokonać do urządzenia zlewczego zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na urządzeniu.
 5. Wąż służący do opłukania kasety WC oraz otworu zrzutowego zamontowany jest z tyłu urządzenia zgodnie z oznaczeniem.
 6. Punkt czerpalny wody pitnej umiejscowiony jest na urządzeniu zgodnie z oznaczeniem.
 7. Klient chcący uzupełnić wodę pitną do zbiornika pojazdu zobligowany jest do użycia własnego węża wodnego poprzez podłączenie go do urządzenia za pośrednictwem szybkozłączki.
 8. Po zakończeniu korzystania ze stacji należy doprowadzić ją do czystości poprzez spłukiwanie  wodą.
 9. Należność za skorzystanie z usługi naliczana jest zgodnie z  taryfikatorem.
 10. Płatność za korzystanie z punktu przyjmowana jest przez pracownika oczyszczalni tylko
  w formie bezgotówkowej.
 11. Istnieje możliwość wystawienia wyłącznie faktury w wersji elektronicznej.
 12. W przypadku chęci uzyskania e-faktury za wykonaną usługę należy podać lub przesłać mailowo
  na adres biuro@ppk-pniewy.pl w terminie 7 dni od wykonania usługi następujące dane:
  – dane adresowe,
  – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku firmy),
  – NIP w przypadku firmy,
  – adres e-mail do przesłania faktury w formie elektronicznej.
 13. Obiekt podlega stałemu monitoringowi wizyjnemu.
 14. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem: https://ppk-pniewy.pl/index.php/obsluga-klienta/klauzula-informacyjna-dot-ochrony-danych-osobowych/