Postępowanie przeprowadzane jest za pośrednictwem platformy zakupowej. Na stronie postępowania, do której link znajduje się poniżej, umieszczona jest cała dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania.

LINK DO POSTĘPOWANIA