Pniewy, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Numer postępowania: 2/DWT/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn.:
„Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej, tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, osiedle owocowe – etap II, gm. Pniewy”

pdfOgłoszenie przetargu

folder_zippermateriały przetargowe