Pniewy, dnia 20 maja 2024 r.

Numer postępowania: 7/DWT/2024

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :

“Remont części ogrodzenia na terenie SUW w Pniewach, ul. Wspólna 6”

pdf   Zapytanie ofertowe

Załączniki

word    Zał. 1 Formularz ofertowy

pdf    Zał. 2 Wzór umowy

word    Zał. 3 Protokół z wizji lokalnej

pdf    Zał. 4 Klauzula RODO

pdf    Opis techniczny

pdf    Rysunek nr 1

pdf    Rysunek nr 2

pdf    Rysunek nr 3

pdf    Przedmiar robót

Notatka z otwarcia ofert

pdf   Notatka z otwarcia ofert

Notatka z wyboru oferty

pdf   Notatka z wyboru oferty