Pniewy, 6 października 2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN.:

“Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach, ul. Jasna”

pdf Ogłoszenie przetargu

folder_zipper Dokumentacja przetargowa

Zawartość załącznika: 

BIOZ
Ogłoszenie przetargu
Opis_techniczny
Rys._nr_1
Rys._nr_2
Rys._nr_3
Rys._nr_4
Rys._nr_5
Rys._nr_6
Rys._nr_7
Rys._nr_8
Rys._nr_9
Rys._nr_10
SIWZ
SPECYFIKACJA_TECHNICZNA
Zał. 1 formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie
Zał. 3 Wykaz robót
Zał. 4 Wykaz osób
Zał. 5 wzór umowy
Zał. 6 Przedmiar_Robot
Zał. 7 kosztorys ofertowy