Adam Konieczny 20 kwietnia, 2023 Brak komentarzy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.

Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

pdf Decyzja PO.RZT.70.279.2021/D2/BS
pdf Taryfa – załącznik do decyzji PO.RZT.70.279.2021/D2/BS