Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku