Przerwa w dostawie wody – 12.06.2023 r.

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami wykonywanymi przez Gminną Spółkę Komunalną w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o., w dniu 12.06.2023 r. w godz. od 8 do 12 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości

Rudka nr: 4D, 5, 6, 7, 25, 47, 48, 53 oraz działki nr 35/5, 22/2, 22/11, 24/58.

Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu dostawy może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody, serdecznie przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody – 09.06.2023 r.

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku (piątek) w godzinach od 6:00 do 13:00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Lubocześnica oraz w Pniewach na ul. Wspólnej (z wyłączeniem nr 2A),

Przerwa spowodowana będzie koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu dostawy może wystąpić okresowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody, serdecznie przepraszamy.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2023 – 2026

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.

Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

pdf Decyzja PO.RZT.70.279.2021/D2/BS
pdf Taryfa – załącznik do decyzji PO.RZT.70.279.2021/D2/BS