INFORMACJA

Szanowni Klienci,

w związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 328) wraz z późniejszymi zmianami, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pniewach w najbliższym czasie prześle niektórym grupom Klientów aneksy do umowy.

Prosimy o zwrot dwóch podpisanych egzemplarzy aneksów – listownie na adres siedziby spółki lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rynek 11a, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów.

Oświadczenia

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Pniewy

 


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

 

 

W związku z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na potrzeby określenia wysokości opłat za pobór wody, uiszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie wzywać do wypełnienia oraz zwrotnego dostarczenia do Spółki (pocztą lub osobiście) w terminie 7 dni od daty otrzymania, oświadczenia o wykorzystywaniu wody na cel wskazany w piśmie. Oświadczenia te są niezbędne do prawidłowego ustalenia taryf.

Bardzo prosimy o terminowy zwrot pism.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

dn. 25 września 2017 r. (poniedziałek)
KASA Spółki będzie nieczynna.

W dniach 26 – 27.09.2017 roku prace wodociągowo – kanalizacyjne.
Zamknięcie przejazdu ulicą Dworcową oraz gen. Hallera.

Za utrudnienia przepraszamy!

Remont sieci wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy!
Remont sieci wodociągowej dnia 27.09.2017 roku 
Wody będą pozbawieni mieszkańcy następujących ulic:
Dworcowa (od UM do gen. Hallera), św. Wawrzyńca, gen. Hallera, część Szkolnej, Grobla, Mickiewicza (strona prawa od Rynku), Poznańska (od skrzyżowania do gen. Hallera), Międzychodzka ( od gen. Hallera do Piotra i Pawła).

Przerwa w dostawie wody nastąpi w godz. od 8:00 do godz. 14:00 z możliwością skrócenia.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Informujemy o czasowym utrudnieniu w ruchu drogowym.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy!

 

Poidełko w Nojewie

4 września oficjalnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Nojewie otrzymali główną nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie zorganizowanym przez Spółkę pt. „ Przekonaj nas, że w Twojej szkole powinno być zamontowane poidełko”.

Przeczytajcie sami, jaką fajną rymowankę zamieściliśmy na kropelce przy źródełku, ułożyła ją jedna z uczennic SP.

image1 image2

 

Remont sieci wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy!

Remont sieci wodociągowej w rejonie Rynek dnia 07.09.2017 roku
Wody będą pozbawieni mieszkańcy następujących ulic:
Rynek, Kowalska, Powstańców Wlkp., część Wolności, Szkolna, św. Floriana, Ogrodowa, Staromiejska.

Przerwa w dostawie wody nastąpi
w godz. od 8:00 do godz. 14:00 z możliwością skrócenia.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy!