admin 16 października, 2017 Brak komentarzy

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Pniewy

 


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

 

 

W związku z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na potrzeby określenia wysokości opłat za pobór wody, uiszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie wzywać do wypełnienia oraz zwrotnego dostarczenia do Spółki (pocztą lub osobiście) w terminie 7 dni od daty otrzymania, oświadczenia o wykorzystywaniu wody na cel wskazany w piśmie. Oświadczenia te są niezbędne do prawidłowego ustalenia taryf.

Bardzo prosimy o terminowy zwrot pism.