nagrody
admin 27 października, 2016 Brak komentarzy

WW dniu 6. kwietnia 2016 roku w Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Zielonego Lauru 2015 – edycja XI. Statuetki przyznano firmom, przedsiębiorstwom i osobom indywidualnym, które w roku 2015 wdrożyły, zakończyły przedsięwzięcie mające duże znaczenie dla środowiska naturalnego w Polsce, wręczającym nagrody był Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko. Kapituła konkursu wybrała 14 projektów z całej Polski, z różnych dziedzin ochrony środowiska. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało laureatem w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnego podejścia do możliwości kanalizowania obszarów wiejskich. Nagroda za 2015 rok jest nagrodą przyznawaną przez Kapitułę Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.