admin 31 lipca, 2017 Brak komentarzy

Pniewy, dnia 28 lipca 2017r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę na zasadach określonych regulaminie udzielania zamówień Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach z 20 maja 2014r. Do niniejszego zamówienia nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na temat:

 

ZAPYTANIE O OPROCENTOWANIE LOKAT

 

pdfZapytanie o cenę