Pniewy, dnia 15 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o zapytaniu o ofertowym pn. :

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024″

pdf Zapytanie ofertowe

word Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy