Adam Konieczny 14 lipca, 2022 Brak komentarzy

W dniu 13.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach poinformował, iż zgodnie z wynikami badań wody pobranej w dniu 11.07.2022 r. nie odnotowano przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych dla azotynów, azotanów, jonu amonowego, żelaza ogólnego oraz manganu.

Poniżej zamieszczono odnośniki do wyników badań, otrzymanej decyzji oraz wyników badań mikrobiologicznych:

pdf     Wyniki badań próbek z dnia 11.07.2022 r.

pdf     Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach

pdf    Wyniki badań mikrobiologicznych 15.07.2022 r.